Кирилична транскрипција на средниот текст на каменот од Розета