6. Категории на млади прислужнички

Во анализираниот текст успеавме да ги одгатнеме категориите на млади прислужнички кои се присутни и се наведуваат и во античко-грчкиот текст, и тоа: Athlophoroi и Kanephoroi. Во античкo-македонскиот текст на каменот за титулата Athlophoroi среќаваме:

што значи:
Нејзе боговите сите и се диват
Нејзе боговите сите и се диват

односно: Athlophoroi

За титулата Kanephoroi среќаваме:                     


што значи:
Се диви (восхитува) на богот Ананеца (бог на обновата)

односно: Kanephoroi

Според нашите истражувања богот Ананеца е врховен египетски бог, а ова е египетското име за богот кој кај античките Грци е познат како богот Osiris.